Když se lidé začnou datovat, stále věří, že mohou snadno překonat všechny obtíže. Věří v svou jedinečnost a ve skutečnosti, že krize láskyplných vztahů nikdy nezastaví v cestě jejich bezoblačnostinaštěstí. Po chvíli se oba milenci dívají jeden na druhého a už nevidí ty, které kdysi milovali. Všechno se změnilo. Staré starosti se začaly dráždit a hospodaření ekonomiky se již nedotýká a není považováno za obtěžování hádky. Oddává se láska a co dělat, když se vztah zastaví? Máte-li opustit nebo udržet pozůstatky rodiny?

Odpovězte na tyto otázky autenticky k nimmohou s výjimkou samotných lidí, kteří budou muset v životě udělat těžkou volbu. Jejich vztah, stejně jako každý proces, vyžaduje nějaký vývoj a mezera může být také považována za určitý krok ve svém vývoji. První krize ve vztazích předstihuje pár po jednom roce komunikace nebo společného života. Začínají si navzájem si všimnout těch detailů, které dříve nebyly tak důležité. Kdyby včera byla dívka smířena s tím, že její milovaná vybírá zuby po večeři a obdařila tento čin zvláštním romantickým významem, dnes je připravena se s ním kvůli tomu rozdělit. Lidé začínají vidět skutečné partnery, kteří někdy nemají nic společného se svými fiktivními romantickými postavami. Co když nastane krize ve vztazích?

K řešení tohoto problému mohou existovat pouze dvě možnostiproblémy: zůstaňte nebo jděte. Pokud se milovníci rozhodnou zachovat svůj vztah, pak si musí upřímně promluvit, pokusit se přijít s nějakým společným jmenovatelem. Neodstraňujte se navzájem, nezvyšujte svůj hlas v okamžiku rozhovoru a nenajdete cestu k situaci a přemístěte rozhodnutí do horizontální polohy. Možná už na nějaký čas bude problém vyřazen z agendy, ale pak se objeví znovu, ale v mnohem větším objemu.

Některé páry, kteří si uvědomili svou krizi v oblastivztahy, rozhodnout se o rozdělení. Přejít k tak rozhodujícímu kroku by mělo být pouze v případě, že jste pochopili, že za těchto okolností nebudete s touto osobou spokojeni. Taková varianta vývoje událostí je možná, kdyby se lidé vůbec nelovili, ale všechno bylo jen pod silným náklonem. Utrpělo nás utrpení a touha být spolu. Rozdělování v tomto případě není nejhorší variantou výsledku událostí, protože oba dostanou šanci na nové štěstí.

Další obtížné období v životě páruse stane krizí 3 roky ve vztahu. V tomto stádiu již rodinný život přebírá své jasné hranice. Všechno je stejné a měří ze dne na den, což vytváří iluzi určité stability. Během tohoto období se sexuální přitažlivost lidí k sobě snižuje, manželské povinnosti se stávají povinnostmi. Přibližně v tomto okamžiku se mnoho párů rozhodne mít dítě, které svým životem přináší velké množství nových problémů a obav. Zde se ukazuje, že ne všichni jsou připraveni se stát rodiči nebo si představovali tuto roli jinak. Začněte hádky a skandály způsobené neustálou únavou a nedostatkem sexuality. Jak překonat krizi ve vztazích v této fázi?

Už je těžší odejít, protože lidézačnou se vzájemně propojovat nejen příjemné chvíle sdílení zábav, ale také život, děti, nákupy a tak dále. Příliš mnoho v tomto bodě je v sázce, že by bylo tak snadné opustit vztah. V tomto případě je třeba upřímně mluvit, motivovat své nespokojenost a pokusit se najít způsob, jak tento problém vyřešit. Nepotřebujete uniknout z konverzace nebo ji později odložit později. Časem řešený problém pomáhá zachránit svět v rodině.