Každý občan, který přijímá příjem, musízaplatit daň z příjmu do rozpočtu. Daňová právní úprava stanoví dávky, které dávají právo vrátit část daně uvedené v souvislosti s určitými výdaji.

K jakým výdajům můžete vrátit daň z příjmů fyzických osob

žádost o vrácení daně z příjmu fyzických osob

Prakticky každý občan přijímámzdy, jsou náklady, které spadají pod daňové právo. V závislosti na druhu výdajů může stát vrátit část zaplacené daně z příjmu ve výši 13%. Legislativa stanovila několik druhů daňových odpočtů: sociální, majetek. Chcete-li využít této příležitosti, musíte kontaktovat místní daňový úřad a podat určitý balíček dokumentů.

Hlavním dokumentem, který potvrzuje výdaje, je prohlášení o 3-NDFL. Také, daňový poplatník musí napsat žádost o vrácení daně z příjmu fyzických osob a získat odpočet.

Žadatel může daň vrátit několikrátzpůsoby: prostřednictvím daňové kontroly nebo přímo od zaměstnavatele. Srážky na nemovitosti mohou být poskytnuty v tomto roce a sociální odpočty mohou být poskytnuty až po vypršení účetního období.

Kdo může požádat

vzorová žádost o vrácení daně z příjmu fyzických osob

Žádost o vrácení daně z příjmů fyzických osob podává osoba,vynaložené náklady. V případě, že občan zaplatí za léčení nebo výcvik dítěte, musí smlouva obsahovat osobní údaje daňového poplatníka. Při nákupu domů jsou údaje o originálech a pasu uvedeny ve všech platebních dokladech. Vzorovou žádost o vrácení daně z příjmů fyzických osob lze nalézt na internetových stránkách daňového úřadu. Také zde můžete nahlédnout do vyplňování prohlášení.

Existují případy, kdy je doručen odpočet majetkuoba manželé, kteří se dříve dohodli na procentním podílu částky vrácení daně. Tato metoda se používá tehdy, když se mzdy v rodině výrazně liší a rychleji se odečtete s větším příjmem.

Jak vyplnit vzorovou žádost o vrácení daně z příjmů fyzických osob

Žádost o vrácení peněz je v standardním tiskopisu a je určena vedoucímu územního obvodu daňové kontroly. Formulář můžete vyplnit ručně nebo pomocí počítačového programu.

žádost o vrácení daně z příjmu fyzických osob

Žádost o vrácení daně z příjmu fyzických osob obsahuje informacečást, ve které jsou zapsány osobní údaje daňového poplatníka, jakož i jeho adresa a telefonní číslo. V aplikační části dokumentu je uvedena výše daně, která má být vrácena. Tato částka může být převzata z prohlášení 3-NDFL. Pak je třeba vyplnit bankovní údaje, které budou vráceny.

Na podporu skutečnosti, že jsou uvedeny všechny informaceže žádost o vrácení daně z příjmů fyzických osob musí být žadatelem osobně podepsána. Pokud jsou bankovní údaje nesprávně zadány, mohou být peníze ztraceny. Proto je nutné několikrát zkontrolovat zadané digitální informace.

Jak žádat o vrácení daně

Pro předkládání dokladů k daniExistuje několik standardních metod kontroly. Formulář žádosti o vrácení daně z příjmu fyzických osob může být osobně převzata do orgánu dozoru a pokud ji provádí jiná osoba, bude vyžadováno plné moci. Dokument lze také zaslat poštou. K tomu je nutné zařídit odeslání cenným dopisem a uzavřít inventář do obálky. Oznámení zaslané poštou po doručení písemného dopisu je důkazem toho, že formulář žádosti o vrácení daně z příjmů fyzických osob je přijat k úhradě.

Vrácení daně z příjmů je velképrotože tato částka může dosáhnout až 260 000 rublů. Nezanedbávejte takovou příležitost získat peníze, zejména proto, že postup návratu je v co největší míře zjednodušený.